Concert ter gelegenheid van het 100ste geboortejaar van Jacques Reuland

15 juni 2018  20.00 uur – Plantagekerk Zwolle

Midas Ensemble – het Overijssels Kamerkoor – Toonkunstkoor Caecilia – Toon Hagen, – Jean Pierre Rawie – studenten van het ArtEZ conservatorium Zwolle

Artistieke leiding: Eugène van Boheemen

Met muziek van onder meer Reuland, Pärt, Andriessen, Poulenc, Puccini en gedichten van Rawie


 

De componist Jacques Reuland werd op 8 juni 1918 geboren.  Daarom is het initiatief genomen om in 2018 ter gelegenheid van zijn 100ste geboortejaar in Zwolle een concert te organiseren.  Een aantal werken, die tot de kern van zijn oeuvre behoren, zullen tot klinken worden gebracht. Het betreft vooral composities die gekenmerkt worden door wat een kenner onlangs typeerde als een ‘sobere eenvoud’.

Reuland’s composities worden gekenmerkt door een uniek idioom. Hij liet zich graag inspireren door de klank en de taal van de poëzie.  Deze relatie met de poëzie zal in het concert tot uitdrukking worden gebracht.

Het muzikale idioom van de tweede helft van de twintigste eeuw wordt soms minder toegankelijk gevonden. Dat is echter  onnodig. In deze zin heeft het concert ook ten doel een bredere groep toehoorders te laten beleven dat composities die modern van aard en klank zijn, toch toegankelijk kunnen zijn, dit in een informele sfeer die levenslust, plezier, en aandacht voor talent uitstraalt.